Menu

Fodboldpigernes Venner

Foreningen blev stiftet i 1984 af en kreds af forældre, med det formål at støtte ungdomsafdelingen i Ringsted Damefodbold.

Vi lægger stor vægt på at støtte ungdomsarbejdet, så både det sportslige og det kammeratlige samvær bliver styrket mest muligt.

Denne målsætning har vi i årenes løb søgt at leve op til, ved at arrangere den årlige ungdomsafslutning for både børn og forældre, samt at hjælpe til når afdelinger holder stævner og lign.

Ønsker du/I at blive medlem af foreningen, og støtte os økonomisk, er prisen for et kontingent kr. 75,00 for en familie og kr. 50,00 for et enkelt medlem. Venligst tag kontakt til vores kasserer for medlemskab eller send en mail til vennerne1984@gmail.com.

Du/I får for jeres medlemskab en sund og glad ungdomsafdeling, der er glad for at spille fodbold.

Det er ikke kun muligt at støtte os økonomisk, vi tager også rigtig gerne imod en hjælpende hånd til vores arrangementer eller i bestyrelsen. Så kontakt os, på vennerne1984@gmail.com, hvis du/I ønsker at komme på vores hjælper liste.

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen som medlem i foreningen.

Udover kontingentet fra medlemskredsen skaffer Fodboldpigernes Venner indtjening gennem salg af julekalender, elastikbolde mv.

Vi søger altid nye ideer til at tjene penge til foreningen, så hvis der er nogen, der har gode forslag, er vi meget lydhøre.

Herudover yder vi økonomisk støtte, efter ansøgning fra ungdomsafdelingen, til rekvisitter, mesterskaber og turneringer, men også til ture med mere socialt samvær for øje.

Disse aktiviteter koster penge. Det er derfor vort håb, at vi i form af dit/jeres medlemskab kan styrke vort økonomiske grundlag.

Ønsker du/I at vide mere om vores arbejde, er du/I velkommen til at kontakte en fra vores bestyrelse eller sende os en mail på vennerne1984@gmail.com.