Menu

Indkaldelse til generalforsamling 9. februar 2022

image
Bestyrelsen
20. januar 2022 kl. 16:34

Der indkaldes i dag d. 20. januar 2022 til generalforsamling i Ringsted Pigefodbold.

Sted og dato: Onsdag 9. februar 2022 i klubhuset kl. 18.00

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab – budget

4. Indkomne forslag

5. Valg

  1. Valg af formand                2 år                     Jan Christiansen (villig til genvalg)
  2. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år                Asbjørn Petersen (villig til genvalg)
  3. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år                Rasmus Demuth (villig til genvalg)                   
  4. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år                Nyvalg
  5. Valg af revisor                   1 år                Sabina Christensen (villig til genvalg)
  6. Valg af revisorersupplant    1 år                Anita Jelstrøm (afgår)

6. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.