Menu

Pædofilipolitik

I Ringsted Pigefodbold opfordres til at trænere, hjælpetrænere og holdeledere udviser takt og tone ved omgang med børn og unge i forbindelse med f.eks. bad og omklædning. Ingen unødvendig ophold i omklædningsrum, undgå at være alene med en enkelt spiller.

Dette er ikke for at overvåge hverken trænere, hjælpetrænere eller holdledere, men skal ses som en forebyggende foranstaltning.

Derfor forventer/forlanger Ringsted Pigefodbold, at der bliver underskrevet en samtykkeerklæring om indhentning af børneattester fra alle trænere, hjælpetrænere og holdledere. Dette gøres som en præventiv foranstaltning.

Der bliver indhentet Børneattester på alle trænere, hjælpetrænere og holdledere.

Skulle der findes en pædofilianmeldelse på en evt. ansøger til Ringsted Pigefodbold, vil vedkommende IKKE blive tilknyttet Ringsted Pigefodbold. Skulle der opstå begrundet mistanke, skal der rettes henvendelse til formanden i Ringsted Pigefodbold, som herefter kan hjælpe dig videre. Formanden vil behandle din henvendelse fortroligt og ikke videregive dine oplysninger til andre uden dit samtykke.
Konsekvensen vil være politianmeldelse og vedkommende vil få orlov fra klubben, så længe sagen undersøges. Såfremt vedkommende kendes skyldig, vil denne blive bortvist fra klubben.

 

Ringsted Pigefodbold skal være et trygt sted at dyrke din idræt.