Menu

Alkohol- og stofpolitik

Ringsted Pigefodbold ønsker aktivt at have en holdning til alkohol og euforiserende stoffer, og har nedenstående politik:

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer før og under udførelse af træning og ved afvikling af kampe.

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i Ringsted Pigefodbold regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit.

Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter tolereres ikke.

Spillere fra ungdomsafdelingen og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i Ringsted Pigefodbold regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner.

Det accepterer ikke, at trænere eller ledere kommer til træning og kamp, ​​og forinden har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer. Såfremt dette sker, vil Ringsted Pigefodbold give vedkommende en advarsel. Ved gentagende episoder vil Ringsted Pigefodbold bortvise træneren eller lederen.