Menu

Alkohol- og stofpolitik

image

Alkohol- og stofpolitik

Ringsted Pigefodbold ønsker aktivt at have en holdning til alkohol og euforiserende stoffer, og har nedenstående politik:

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer før og under udførelse af træning og ved afvikling af kampe.

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i Ringsted Pigefodbold regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit.

Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter tolereres ikke.

Spillere fra ungdomsafdelingen og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i Ringsted Pigefodbold regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner.

Det accepteres ikke, at trænere eller ledere kommer til træning og kamp, og forinden har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer. Såfremt dette sker, vil Ringsted Pigefodbold give vedkommende en advarsel. Ved gentagende episoder vil Ringsted Pigefodbold bortvise træneren eller lederen.