Generalforsamling 2018

opslået 30 dec. 2017

Ringsted Damefodbold

afholder

generalforsamling

onsdag 7 feb kl. 19.00

Dagsorden:

* Vælg dirigent

* Beretning

* Regnskab (budget)

* Kontingent

* Indkomne forslag

* Valg

* Eventuelt

vedtægter kan ses her

Fodboldpigernes venner af 1984

 

I henhold til § 4 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til:

 

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 7 februar kl. 18.00, 2018 i Ringsted Damefodbolds lokaler, Anlægsvej 15

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden afgiver beretning

 3. Kassereren/revisoren aflægger revideret regnskab 2017

 4. Opdatering af vedtægter

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af

  1. Formand, bestyrelsen foreslår genvalg af Gry Nagel Gulstad.

  2. Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen foreslår genvalg af Anita Birch Jelstrøm, Ann- Kristine Berlin. Birgitte Falck Jensen er ikke til genvalg. Nyt medlem skal vælges.

  3. Revisor, bestyrelsen foreslår Louise Green Engberg

 7. Evt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2. februar 2018. Forslagene kan sendes til vennerne1984@gmail.com.

 

Vel mødt, Bestyrelsen