Generalforsamling 2018

Onsdag 7.feb kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

1.Valg af dirigent, valgt Morten Frederiksen

2.Formandens beretning, godkendt uden kommentar

3.Regnskab - budget, godkendt med kommentar

4.Fastsættelse af næste års kontingent, uændret

5.Indkomne forslag, vedtægtsændringer bla. damefodbold bliver udskiftet med pigefodbold

6. På valg, formand Jan Christiansen genvalgt for 2 år

               bestyrelsesmedlem Asbjørn Petersen genvalgt for 2 år

               bestyrelsesmedlem ny Rasmus Demuth valgt for 2 år

               bestyrelsesmedlem ny Morten Frederiksen valgt for 1 år.

               Revisor, Jette Hansen genvalgt for 1 år.

               Revisor supplant: Anita Jelstrøm for 1 år.

7.Eventuelt

* "vennerne " eftersøgte ansøgning for kommende sæson

* Større debat om medlemmerne skal gå i bad efter træning.