Fair Play

Kære spiller, træner/holdleder og forældre

Som klub har vi udover at lære klubbens medlemmer at blive bedre fordboldspillere også et ansvar for at lære dem at udvise en god opførsel = FAIR PLAY. Dette gælder både på og udenfor banen.
Vi sætter hele tiden krav til spillerne om at de skal yde deres bedste. I takt med at deres færdigheder bliver bedre, så øges forventningerne til spillerne også på godt og ondt. Et ansvar som vi som klub gerne tager en del af ansvaret for, men som vi ikke alene kan løfte. Det kræver at alle involverede parter deltager.
 
Vi har derfor som klub indset at vi med denne folder forhåbentlig kan få alle i klubben til at løfte opgaven og tage deres del af ansvaret for at denne mission lykkes. Vil vil gerne som klub være respekteret og velset blandt vores modstandere for andet end gode resultater, men også det faktum at vi alle opfører os anstændigt og dermed lever op til at have en god FAIR PLAY ånd i Ringsted Dame Fodbold.
Vi har valgt at dele aktøerne i denne målsætning op i tre målgrupper.
1. Spillere
2. Træner/holdleder
3. Forældre
Hvad kræves det af den enkelte målgruppe ?

For spillernes vedkommende forventer vi som klub følgende:· At man hilser på modstanderen inden kampen
· At man udviser repekt for dommeren og sin modstander
· At man respekterer trænerens ind og ud-skiftninger
· At man siger tak for kampen

 
For trænernes vedkommende forventer vi følgende:·
At træner/holdleder BLIVER ved midterlinien, hvor ens udskiftningsspillere er og dermed ikke går op og ned langs sidelinien. Et krav som bla. SBU indskræper overfor dommerne
· At træner/holdleder taler til spillerne på en positiv måde
· At træner/holdleder respekterer dommerens kendelser
· At træner/holdleder siger tak for kampen til modstanderens træner/holdleder.

 
For forældrenes vedkommende forventer vi følgende:·
* At man bliver på SAMME sidelinie som træneren/holdledern
· At de IKKE stiller sig bag målet
· At de KUN opmuntre og IKKE vejleder spillerne. Husk i den forbindelse at det er træneren/holdlederen som vejleder/dirigerer og ingen andre
· Det er jeres barn og ikke forældre eller andre tilskuere som spiller fodbold. Se i den forbindelse de ti forældrebud nederst.
Vi kunne godt komme med mange flere forventninger, men vil forsøge med fire punkter i hver gruppe at finde de meste relevante, men så tilgæld indskærpe overfor de enkelte grupper at de så også bliver overholdt.
Vi er samtidigt meget opmærksomme på, at det er forældrene som i de fleste tilfælde kan være en "hæmsko" for deres eget barn og andre på holdet da børn meget typisk lytter til deres forældre fra sidelinien. Selvom man ikke altid er enig med dommeren eller træneren så vil det i de fleste tilfælde aldrig gavne det enkelte hold, at der dirigeres og råbes til en eller flere spillere fra gruppen af forældre. Derfor: Overlad "roret" til træneren/holdlederen da I som forældre ikke altid ved, hvad træneren har givet af informationer til den enkelte spiller. I kan derfor komme i en situation, hvor i vildleder mere end I vejleder.


De 10 forældre-bud
1. Mød op til træning og kamp - barnet ønsker det.
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare din datter eller søn.
3. Giv opmuntring i både med - og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
4. Respekterer trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i klubben - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og   
    holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!