Pædofili

Ny lov gør det obligatorisk for klubber, at indhente børneattest før de tilknytter ledere, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn.
 
I kampen mod pædofili i de danske idrætsforeninger vedtog Folketinget 16. juni i år en lov der – fra og med 1. juli 2005 – gør det obligatorisk for alle idrætsforeninger at indhente en børneattest fra Det Centrale Kriminalregister, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Rigtigt mange sjællandske fodboldklubber har på eget initiativ, allerede inden loven blev vedtaget iværksat en procedure for indhentelse af disse attester, men nu er det altså lovbestemt og gælder dermed alle klubber med børnefodbold. Loven vedrører kun nyansættelser fra 1. juli 2005, men klubberne anbefales at tjekke alle nuværende børnetrænere m.fl., hvis det ikke allerede er sket.

Klubber, som undlader at tjekke nye trænere, instruktører og holdledere, kan straffes med bøde. Trænere, instruktører og holdledere, der er tjekket ved ansættelsen skal ikketjekkes igen, hvis de får andre opgaver i foreningen.
 
Der skal ikke indhentes børneattester på:
  • Forældre og andre hjælpere der kører børn under 15 år til kampe m.v.
  • Forældre og andre hjælpere der kortvarigt hjælper til ved stævner m.v.
  • Klubbens formand og bestyrelse – med mindre de også fungerer som trænere m.v. for børnehold i klubben
  • Trænere, instruktører og holdledere som kun har med voksne at gøre
Hvad skal klubben gøre?
Når en klub skal indhente en børneattest, skal der bruges to blanketter – en arbejdsgiverblanketog en samtykkeerklæring. Blanketterne kan rekvireres hos Danmarks Idræts-Forbund (DIF) eller downloades fra: www.dif.dk/paedofili.

Den person, som skal tjekkes udfylder samtykkeerklæringen og klubben (formanden eller et andet ansvarligt bestyrelsesmedlem) udfylder arbejdsgiverblanketten. Det anbefales, at klubberne afkrydser det felt på arbejdsgiverblanketten, der betyder at eventuelle positive børneattester sendes til DIF og ikke til foreningen selv. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at personer, som ikke vil underskrive en samtykkeerklæring, naturligvis ikke kan ansættes i klubben.
 
De udfyldte blanketter sendes efterfølgende til:
Det Centrale Kriminalregister, Rigspolitichefens Afd. D, Kriminalregistret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre.

Svaret kommer inden for 10 dage, og det anbefales, at blanke børneattester destrueres, eller opbevares på en sikker måde.
 
DIF er altid klar med råd og vejledning og anbefaler landets idrætsforeninger at rekvirere pjecen ”Det uhørte overgreb – om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten”, der giver en masse gode råd om og idéer til forebyggelse af overgreb mod børn og til beskyttelse af trænere, instruktører m.fl. Pjecen kan downloades fra: www.dif.dk/paedofili.
Ringsted Damefodbold | Anlægsvej 15B | 4100 Ringsted |