Små Fødder - et tilbud til piger og drenge i alderen 4-6 år.

I efteråret trænes hver lørdag kl. 9.00-10.00  - 10 gange ialt med start ?