Ringsted Pigefodbold                           4.1.2019

indkalder til generalforsamling onsdag 6 feb kl. 19.15 i klubhuset

Dagsorden:

1.valg af dirigent og stemmetællere

2.Bestyrelsen beretning

3.Regnskab/budget fremlægges

4.Fastsættelse af kontingent

5.Behasndling af indkomne forslag (senest 8 dage før afholdelse)

6.Valg

       A) Kasserer Sabina Christensen (villig til genvalg)

       B) Bestyrelsesmedlem Anne Grethe Christensen (villig til genvalg)

       C) Bestyrelsesmedlem Dorte Jensen (ønsker ikke genvalg)

       D) bestyrelsesmedlem Morten Frederiksen (villig til genvalg)

       E) Revisor Jette Hansen (villig til genvalg)

       F) Revisorsuppleant Anita Jelstrøm

7. Eventuelt

 

 

Fodboldpigernes venner af 1984

I henhold til § 4 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til:

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 6 februar kl. 18.00, 2019 i Ringsted Pigefodbolds lokaler, Anlægsvej 15
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden afgiver beretning
3. Kassereren/revisoren aflægger revideret regnskab 2018
4. Valg af ny bestyrelse;
a. Formand, Gry Nagel Gulstad er ikke til genvalg. Ny formand skal vælges.
b. Bestyrelsesmedlemmer, Anita Birch Jelstrøm, Ann- Kristine Berlin er ikke til genvalg.
Nye medlemmer skal vælges.
c. Revisor, Louise Green Engberg er ikke til genvalg. Ny revisor skal vælges.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. februar 2019.

Vel mødt, Bestyrelsen